گواهینامه های دریافتی

 • پوزبانک

  سال اخذ 2018

 • رضایتمندی فروشگاه هایپرمی

  سال اخذ 1396

 • رضایتمندی فروشگاه زنجیره ای رفاه

  سال اخذ 1396

 • Dibal

  سال اخذ 2018

 • Dibal

  سال اخذ 2017

 • UAE

  سال اخذ 2016

 • POSBANK Co

  سال اخذ 2016